XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP zakończony.

Druhny i Druhowie!

Właśnie zakończył się nadzwyczajny zjazd naszego Związku. Był zwołany by dokonać kilku istotnych zmian w naszym statucie.

Nie będę tu opisywał wszystkich, ale wspomnę o dwóch najważniejszych:

Po pierwsze, po dwudziestu dwóch latach i kilkunastu co najmniej przymiarkach zmieniliśmy 10. punkt Harcerskiego Prawa. Teraz brzmi on:
HARCERZ PRACUJE NAD SOBĄ, JEST CZYSTY W MYŚLI, W MOWIE I UCZYNKACH; NIE ULEGA NAŁOGOM.

To duża zmiana i wywołała ogromne emocje oraz spory oddźwięk medialny. Niestety pojawiły się już głosy, że oto pozwalamy harcerzom pić i palić. TO BZDURY!!! Nieletni członkowie naszego Związku nadal zgodnie z polskim prawem mają całkowity zakaz picia, palenia i używania środków odurzających. Dorośli członkowie ZHP nadal mają całkowity i bezwzględny zakaz picia i palenia oraz używania środków odurzających w czasie zajęć harcerskich, a zwłaszcza w trakcie prowadzenia placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (co z resztą też wynika z polskiego prawa). Nadal nadużywanie wyżej wymieniowych środków przez dzieci (dla dzieci i młodzieży każde użycie tych środków jest nadużyciem) i dorosłych jest podstawą do usunięcia kogoś z szeregów ZHP. Nadal ZHP czyni wszystko by wśród swoich członków promować postawy abstynenckie. Nadal walczymy z nałogami. Wszystkimi…

Po drugie rozszerzyliśmy krąg osób mających czynne prawo wyborcze w hufcach o instruktorów pełniących funkcję przybocznego w drużynach lub gromadach. To istotny sygnał, że ZHP chce by młodzi ludzie mieli decydujący wpływ na funkcjonowanie struktur Związku mających bezpośrednio wspomagać drużyny.

Oprócz powyższych wprowadziliśmy jeszcze wiele innych poprawek usprawniających działanie Związku. Czekamy teraz na zarejestrowanie ich w KRS.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Wasz Komendant
hm. Michał Coral Kordecki HR