WAŻNA INFORMACJA

Niniejszym informuję wszystkich, którzy zdążyli przeczytać rozkaz L9/2017, że dokument ten – jako kompletnie nie uzgodniony ze mną – jest nieważny.

Jednocześnie informuję, że z dniem dzisiejszym druh Mateusz Kołaczyński stracił wszelkie uprawnienia administracyjne niniejszego serwisu, a także możliwość przyjmowania, wydawania bądź redagowania w imieniu Komendy Hufca ZHP Łowicz jakichkolwiek dokumentów.

Od tej pory wszelkie dokumenty kierowane do władz Hufca proszę wysyłać druhnie Katarzynie Kordeckiej.

Komendant Hufca ZHP Łowicz
hm. Michał Coral Kordecki HR