Informacje obozowe

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie RODO przekazujemy Państwu dodatkowe dokumenty do zapoznania się, uzupełnienia i podpisania:

1)      Warunki uczestnictwa, które są jednocześnie informacją dla Państwa o warunkach obozu  (pobierz)
2)      Załącznik nr 9, zawierający oświadczenia i zezwolenia  (pobierz)
3)      Zgoda na przynależność dziecka do ZHP – wyłącznie
DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH (pobierz)

Do hufca powinny trafić w sumie 4 dokumenty w przypadku członków ZHP (5 w  przypadku osób niezrzeszonych).

1)      Karta kwalifikacyjna (pobierz)
2)      Załącznik do karty (pobierz)
3)      Warunki uczestnictwa, które są jednocześnie informacją dla Państwa o warunkach obozu (pobierz)
4)      Załącznik nr 9, zawierający oświadczenia i zezwolenia (pobierz)
5)      Zgoda na przynależność dziecka do ZHP – plik wyłącznie
DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH (pobierz)
(Jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody, do faktury zostanie doliczony VAT 23%. Prosimy o poinformowanie organizatorów – kontakt na końcu maila)

Informator jest do Państwa wiadomości. (pobierz)

W przypadku chęci odebrania dziecka z obozu przez inną osobę niż pełnoprawni opiekunowie, proszę przekazać komendantce obozu pisemne upoważnienie. Bez ww. zgody, za dzieci ponosi odpowiedzialność wychowawca wraz z komendantem, w związku z tym dziecko będzie mogło przebywać z odwiedzającym jedynie na terenie obozu. W upoważnieniu musi zostać wskazane imię i nazwisko osoby odwiedzającej oraz numer dowodu tożsamości, który odwiedzający będzie miał przy sobie podczas odwiedzin.

Zapraszamy w każdą sobotę do hufca na dyżury w godzinach 12.00-14.00.

Dane do przelewu:
Hufiec ZHP Łowicz, ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz
Nr konta bankowego: 88 1240 3347 1111 0010 1221 3936
 
Tytuł przelewu:
Dla członków Hufca ZHP Łowicz: „DSCZ-imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nr telefonu rodzica, nazwa drużyny/gromady”
Dla pozostałych osób: „wpłata na HAL-imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nr telefonu rodzica”.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu:
Aleksandra Klimczak, tel. 792 074 272,
mail: aleksandra.klimczak@zhp.net.pl

Katarzyna Kordecka, tel. 608 59 59 95,
mail: katarzyna.kordecka@zhp.net.pl
(w szczególności w sprawach finansowo-księgowych)

Czuwaj!

  1. ALEKSANDRA KLIMCZAK
    Komendantka Harcerskiej Akcji Letniej

ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz
ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz