SZCZEP w Hufcu Łowicz

Wczoraj po kilku latach starań i organizacji został powołany nowy szczep w naszym Hufcu. Jednostka nosi nazwę 9 Szczep Drużyn Wiejskich BLIH. Nazwa wzięła się z pierwszych liter nazw drużyn, któe ten szczep założyły. Komendantem nowej jednostki został phm. Grzegorz Trafalski. Uroczyste powołanie Szczepu i wręczenie jego komendantowi sznura funkcyjnego odbyło się w Bednarach na terenie Orlika. W uroczystości wzięły udział wszystkie drużyny nowego szczepu oraz łowicka drużyna SILVA. Po części oficjalnej zapłonęło ognisko harcerskie zorganizowane na posesji jednej z funkcyjnych szczepu druhny Justyny Frank. Na pamiątkę tego dnia Komendant Hufca wręczył drużynom śpiewniki ze specjalną dedykacją. Nowemu szczepowi życzymy samych sukcesów…