Nowi przewodnicy i podharcmistrz

W trakcie „walki” z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji „Boże Ciało z harcerzami” prawie nam umknęło, że 29.05.2013 roku korpus naszych instruktorów powiększył się o druhnę Agnieszkę Zimną i druha Aleksandra Rześnego. Ponadto pwd. Piotr Zakrzewski pozytywnie zamknął próbę na stopień podharcmistrza. Dzięki temu w Komendzie naszego Hufca jest dwoje harcmistrzów i troje podharcmistrzów – to bardzo porządny poziom!!!

Jest mi również niezmiernie miło ogłosić wszystkim, że phm. Karolina Podsędek rozpoczęła próbę na stopień harcmistrza.

Wszystkim wymienionym gratuluje i życzę samych sukcesów na trudnej instruktorskiej drodze…

Wasz Komendant