Dotarliśmy do źródeł…

Harcerze z trzech hufców Związku Harcerstwa Polskiego – Łowicz, Łódź Śródmieście i Skierniewice – zakończyli realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Dotrzeć do źródeł”, który towarzyszył im od kwietnia 2013 roku. Dzięki połączeniu sił hufców projekt objął swoim zasięgiem blisko 700 zuchów i harcerzy, a także blisko 5500 mieszkańców powiatów łowickiego, skierniewickiego i łódzkiej dzielnicy Śródmieście.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży dla prawie 500 osób, wycieczki do miejsc atrakcyjnych ekologicznie położonych w województwie łódzkim, w których wzięło udział 300 młodych ludzi, spływ kajakowy, festiwal piosenki oraz miejska gra terenowa w Skierniewicach i na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Poszukiwano także problemów, jakie ma przyroda w najbliższym otoczeniu i jak można jej pomóc codziennymi działaniami. Przeprowadzona została diagnoza prawie 800 gospodarstw domowych  – dzięki prostej ankiecie zachowań ekologicznych dowiedzieliśmy się, w jak wielu domach zmywa się pod bieżącą wodą, w ilu kranach nie ma perlatorów pozwalających znacznie oszczędzić wodę, ile lodówek nie jest regularnie czyszczonych i ile osób nie zwraca uwagi na etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Cieszy, że blisko 70% osób wypełniających ankietę zaznaczyło odpowiedź, że zawsze zabiera ze sobą na zakupy własną torbę, często robi to 25 % osób.

Wyniki badania wspierają nas w opracowywaniu tematyki przyszłorocznego programu edukacyjnego. Zaproponujemy więcej działań dla mieszkańców – będą mogli wziąć udział w bardzo atrakcyjnych warsztatach, planujemy otwarcie ścieżki ekologicznej opartej o modną technologię kodów QR, konkurs dla nauczycieli, konkursy wiedzy ekologicznej, festiwal piosenki i inne.

Projekt „Dotrzeć do źródeł” współfinansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz był laureatem 5 edycji konkursu grantowego organizowanego w ramach programu „Po stronie natury” – realizowanego od 2009 roku prze Fundację Nasza Ziemia, Żywiec Zdrój S.A oraz Lasy Państwowe.