70 rocznica Akcji „CYFRA”

Komenda Hufca ZHP Łowicz zaprasza na jutrzejsze obchody 70 rocznicy Akcji „CYFRA”.
8 marca 1945 roku łowiccy harcerze odbili z miejscowego więzienia UB swojego kolegę Zbyszka Fereta „CYFRĘ” i uwolnili dodatkowo kilkudziesięciu więzionych tam ludzi. Akcja odbyła się bez żadnego wystrzału. Ze względu na brawurę i znaczenie nazwano ją później „Małym Arsenałem”.

Zgodnie z decyzją Władz Miasta uroczystości odbędą się jutro, 9.03.2015 roku. Program:

10:00 Zbiórka pod tablicą upamiętniającą akcję na ulicy Kurkowej.
Złożenie kwiatów przemowy Burmistrza Miasta Łowicza, ks. Stefana Wysockiego i gawęda druha komendanta.
ok. 11:00 przejście do łowickiego kina
Prelekcja historyczna profesora Wysockiego
koncert muzyczny.

Hufiec ZHP Łowicz wystawi delegację z pocztami sztandarowymi. Jeden z pocztów będzie niósł – do dziś używany – historyczny sztandar Hufca Łowicz z 1920 roku. Harcerze zaciągną wartę honorową.
Zapraszamy wszystkich harcerzy i obywateli miasta na te ważne dla harcerstwa i Ziemi Łowickiej uroczystości.