Wiadomość z ostatniej chwili!
Sylwia Matysek – Drużynowa 69. Gromady Zuchowej „Tęczowi Marzyciele”, dzięki projektowi „Dziadkowie contra wnukowie” znalazła się wśród zwycięzców programu minigrantowego Głównej Kwatery ZHP ‪#‎zmiana‬!
Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 roku inicjatywa, która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde podejmowane przez skautów działanie, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju.
Gratulujemy!!