Kurs Zastępowych „Kierunek: Brownsea”

Kurs Zastępowych Harcerskich (H) i Starszoharcerskich (SH)

Kurs odbędzie się w systemie weekendowym w terminach:
1 – 2 września w Łowiczu
14 – 16 września w Nieborowie

5 – 7 października w ŁowiczuKoszt kursu:
100złKurs skierowany do:
harcerek i harcerzy w wieku 11-15 latWarunki uczestnictwa:
– wypełniona ankieta aplikacyjna (do pobrania w załączniku) – należy przesłać najpóźniej do 27.08
– pozytywna opinia drużynowego
– uiszczenie opłaty za kurs najpóźniej do 27.08
– rozpisana próba na stopień adekwatny do wieku
– opłacone składki członkowskie
– uczestnicy spoza Hufca Łowicz – kserokopia polisy ubezpieczeniowej

Warunki ukończenia kursu:
– obecność
– aktywny udział w zajęciach
– zaliczenie testu końcowego sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności
– zaliczenie prac:

  • konspekt zbiórki zastępu
  • obrzędowość zastępu
  • rozpisanie próby na stopień
  • plan pracy zastępu na 3 miesiące
  • konspekt gry
  • projekt(SH)/zadanie do wykonania zastępem (H)
  • wypełniona dokumentacja zastępu
Zapewniamy:
– noclegi (karimata i śpiwór we własnym zakresie)
– obiad dwudaniowy w sobotę
– herbatę i wrzątek
– materiały programowe
                          karta kurs zastępowych – doc
Ankiety i pytania proszę wysyłać na adres tomasz.stefaniak@zhp.net.pl
W chwili obecnej napłynęły już pierwsze zgłoszenia. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

CZUWAJ! Pwd. Tomasz Stefaniak