Pożegnanie dh. Basi

                                                                   Warszawa, 8 listopada 2012 r.

Naczelnik  Związku Harcerstwa Polskiego

Zuchy, Harcerki i Harcerze,

Instruktorki i Instruktorzy

Związku Harcerstwa Polskiego

  Rozkaz Specjalny Ls. 1/2012

 Druhny i Druhowie!

W dniu 8 listopada 2012 roku odeszła na Wieczną Wartę hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska, twórczyni i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”, wieloletnia członkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, członkini Rady Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi, wieloletnia komendantka kolejnych Zlotów Grunwaldzkich, autorka wielu programów i publikacji metodycznych, ekonomistka, Honorowa Obywatelka Fromborka i Gminy Grunwald.

 Druhna Barbara żyła pięknie, była prawdziwym autorytetem dla nas wszystkich. Całe swoje życie pełniła służbę Bogu i Polsce oraz wychowała kilka pokoleń harcerek i harcerzy. Uczyła, tworzyła, wspierała, zawsze pomocna i uśmiechnięta, przyjacielsko nastawiona do każdego, skupiała zawsze wokół siebie młodych ludzi.

 Żadne słowa nie oddadzą i nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca po odejściu Druhny Basi.

         Druhny i Druhowie!

  1. Ogłaszam siedmiodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego.

  2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.

  3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

  4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *