ZJAZD HUFCA ZHP ŁOWICZ

W dniu 16 października 2011 podczas zjazdu zwykłego Hufca
dokonano wyboru nowych władz.
Komendantem Hufca został hm. Michał Kordecki HRskarbnikiem – pwd. Aleksandra Klimczak HO
z-cą komendanta – hm. Katarzyna Kordecka HR
członkiem – pwd. Karolina Podsędek
członkiem – pwd. Piotr Zakrzewski

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
hm. Teresa Gajek – przewodnicząca
pwd. Agnieszka Malejka-Urbańska
pwd. Sylwia Matysek

Wybranym władzom gratulujemy !