1% podatku dla łowickich harcerzy

PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą)

PIT-36

PIT-37 (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej)

PIT-37

KOLOR CZERWONY – wpisy obowiązkowe

KOLOR ZIELONY – wpisy dobrowolne

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.