Komenda Hufca

Komendant Hufca ZHP Łowicz

phm. Piotr Zakrzewski HR

 

 

Tomasz FudałaZastępca Komendanta Hufca ZHP Łowicz

pwd. Tomasz Fudała

 

 

Skarbnik Hufca ZHP Łowicz

hm. Aleksandra Klimczak HR

aleksandra.klimczak@zhp.net.pl

 

Członek Komendy Hufca ZHP Łowicz

hm. Katarzyna Kordecka HR

 

 

Członek Komendy Hufca ZHP Łowicz

pwd. Mateusz Kołaczyński HO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.