Komenda Hufca

Komendant Hufca ZHP Łowicz

hm. Michał Kordecki HR

 

 

Zastępca Komendanta Hufca ZHP Łowicz

hm. Katarzyna Kordecka HR

 

 

Skarbnik Hufca ZHP Łowicz

phm. Agnieszka Zimna HO

 

 

Kwatermistrz Hufca ZHP Łowicz

pwd. Tomasz Fudała

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.