Rachunki bankowe Hufca ZHP Łowicz

 

88 1240 3347 1111 0010 1221 3936 – rachunek bieżący
21 1240 3347 1111 0010 8222 4407 – Harcerska Akcja Letnia (Obóz)
30 1240 3347 1111 0010 1221 4786  – Łowicki Półmaraton Jesieni

Rachunki gromad i drużyn:

32 1240 3347 1111 0010 7124 5361 – Bezimienni
92 1240 3347 1111 0010 7124 4087 – Białe Orły
17 1240 3347 1111 0010 7124 5534  – Dzielne Wilczki
45 1240 3347 1111 0010 7124 5127 – Iskry
13 1240 3347 1111 0010 7124 4830  – Leśne Ogniki
67 1240 3347 1111 0010 7124 4537  – Nin’hil
32 1240 3347 1111 0010 7124 5749 – Silva
10 1240 3347 1111 0010 7124 3817 – Tęczowi Marzyciele
38 1240 3347 1111 0010 7124 4380 – Wilkor

Wpłaty w Banku PKO SA Oddział I w Łowiczu, ul. Podrzeczna (oraz we wszystkich innych oddziałach tego banku w Polsce) są wolne od prowizji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.