Rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego Hufca ZHP Łowicz

88 1240 3347 1111 0010 1221 3936

Na ten rachunek można wpłacać wszelkie darowizny, opłaty za obóz, biwaki itp.
Wpłaty w Banku PKO SA Oddział I w Łowiczu, ul. Podrzeczna (oraz we wszystkich innych oddziałach tego banku w Polsce) są wolne od prowizji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.