Archiwum kategorii: Bez kategorii

HALIZ

Zapraszamy na obóz zuchowy i harcerski !

 

Komenda Hufca ZHP Łowicz zaprasza na letni wypoczynek w Ośrodku Obozowym im. hm. Stanisława Szymańskiego w Wapienicy. Baza położona jest w Beskidzie Śląskim u stóp góry Szyndzielni w miejscu urokliwym i przyjaznym dla odwiedzających.
Czytaj dalej 

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Działając na podstawie Statutu ZHP oraz Ordynacji Wyborczej ZHP, Komenda Hufca ZHP Łowicz zwołuje na dzień 5 grudnia 2017r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca.

Obrady Zjazdu rozpoczną się o godz. 17:00 w siedzibie Hufca przy ul. Mostowej 4 w Łowiczu.
Lista instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze dostępna jest w zakładce: rozkazy Komendanta Hufca.

WAŻNA INFORMACJA

Niniejszym informuję wszystkich, którzy zdążyli przeczytać rozkaz L9/2017, że dokument ten – jako kompletnie nie uzgodniony ze mną – jest nieważny.

Jednocześnie informuję, że z dniem dzisiejszym druh Mateusz Kołaczyński stracił wszelkie uprawnienia administracyjne niniejszego serwisu, a także możliwość przyjmowania, wydawania bądź redagowania w imieniu Komendy Hufca ZHP Łowicz jakichkolwiek dokumentów.

Od tej pory wszelkie dokumenty kierowane do władz Hufca proszę wysyłać druhnie Katarzynie Kordeckiej.

Komendant Hufca ZHP Łowicz
hm. Michał Coral Kordecki HR