Wszystkie wpisy, których autorem jest coral

Nowi przewodnicy i podharcmistrz

W trakcie „walki” z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji „Boże Ciało z harcerzami” prawie nam umknęło, że 29.05.2013 roku korpus naszych instruktorów powiększył się o druhnę Agnieszkę Zimną i druha Aleksandra Rześnego. Ponadto pwd. Piotr Zakrzewski pozytywnie zamknął próbę na stopień podharcmistrza. Dzięki temu w Komendzie naszego Hufca jest dwoje harcmistrzów i troje podharcmistrzów – to bardzo porządny poziom!!!

Jest mi również niezmiernie miło ogłosić wszystkim, że phm. Karolina Podsędek rozpoczęła próbę na stopień harcmistrza.

Wszystkim wymienionym gratuluje i życzę samych sukcesów na trudnej instruktorskiej drodze…

Wasz Komendant

SZCZEP w Hufcu Łowicz

Wczoraj po kilku latach starań i organizacji został powołany nowy szczep w naszym Hufcu. Jednostka nosi nazwę 9 Szczep Drużyn Wiejskich BLIH. Nazwa wzięła się z pierwszych liter nazw drużyn, któe ten szczep założyły. Komendantem nowej jednostki został phm. Grzegorz Trafalski. Uroczyste powołanie Szczepu i wręczenie jego komendantowi sznura funkcyjnego odbyło się w Bednarach na terenie Orlika. W uroczystości wzięły udział wszystkie drużyny nowego szczepu oraz łowicka drużyna SILVA. Po części oficjalnej zapłonęło ognisko harcerskie zorganizowane na posesji jednej z funkcyjnych szczepu druhny Justyny Frank. Na pamiątkę tego dnia Komendant Hufca wręczył drużynom śpiewniki ze specjalną dedykacją. Nowemu szczepowi życzymy samych sukcesów…