Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zmarł ks. hm. Stefan Wysocki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 maja 2017 roku, w wieku 89 lat odszedł na wieczną wartę ks. prałat hm. Stefan Wysocki.

Od 1937 roku związany z Harcerstwem. Był członkiem naszego Hufca. W czasie II wojny światowej Stefan Wysocki był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem „Akcji Cyfra”. Działał w łowickiej konspiracji. Był kapelanem Szarych Szeregów (1980), harcmistrzem (1999); został Przewodniczącym Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2002) a także członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (2004).

W duszpasterstwie pracował przede wszystkim z młodzieżą szkolną i akademicką. Jako jeden z pierwszych rozpoczął wyjazdy w góry, spływy kajakowe – inicjatywy duszpasterskie o charakterze turystycznym.

Za różnorodną działalność został odznaczony wieloma medalami: Krzyżem Armii Krajowej (1984), Krzyżem Partyzanckim (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Pro Memoria (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008); uhonorowano go tytułami: Weterana Walk (1999), Zasłużonego dla Miasta Wesoła oraz Honorowego Obywatela Łowicza (2006); był również laureatem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (2007).

Pogrzeb księdza harcmistrza odbędzie się dnia 15.05.2017 roku w parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 10:30.

XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP zakończony.

Druhny i Druhowie!

Właśnie zakończył się nadzwyczajny zjazd naszego Związku. Był zwołany by dokonać kilku istotnych zmian w naszym statucie.

Nie będę tu opisywał wszystkich, ale wspomnę o dwóch najważniejszych:

Po pierwsze, po dwudziestu dwóch latach i kilkunastu co najmniej przymiarkach zmieniliśmy 10. punkt Harcerskiego Prawa. Teraz brzmi on:
HARCERZ PRACUJE NAD SOBĄ, JEST CZYSTY W MYŚLI, W MOWIE I UCZYNKACH; NIE ULEGA NAŁOGOM.

To duża zmiana i wywołała ogromne emocje oraz spory oddźwięk medialny. Niestety pojawiły się już głosy, że oto pozwalamy harcerzom pić i palić. TO BZDURY!!! Nieletni członkowie naszego Związku nadal zgodnie z polskim prawem mają całkowity zakaz picia, palenia i używania środków odurzających. Dorośli członkowie ZHP nadal mają całkowity i bezwzględny zakaz picia i palenia oraz używania środków odurzających w czasie zajęć harcerskich, a zwłaszcza w trakcie prowadzenia placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (co z resztą też wynika z polskiego prawa). Nadal nadużywanie wyżej wymieniowych środków przez dzieci (dla dzieci i młodzieży każde użycie tych środków jest nadużyciem) i dorosłych jest podstawą do usunięcia kogoś z szeregów ZHP. Nadal ZHP czyni wszystko by wśród swoich członków promować postawy abstynenckie. Nadal walczymy z nałogami. Wszystkimi…

Po drugie rozszerzyliśmy krąg osób mających czynne prawo wyborcze w hufcach o instruktorów pełniących funkcję przybocznego w drużynach lub gromadach. To istotny sygnał, że ZHP chce by młodzi ludzie mieli decydujący wpływ na funkcjonowanie struktur Związku mających bezpośrednio wspomagać drużyny.

Oprócz powyższych wprowadziliśmy jeszcze wiele innych poprawek usprawniających działanie Związku. Czekamy teraz na zarejestrowanie ich w KRS.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Wasz Komendant
hm. Michał Coral Kordecki HR