Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Harcerska „Akcja Znicz”

Łowiccy harcerze, jak również zuchy i instruktorzy działający w Hufcu ZHP Łowicz, po raz drugi organizować będą Harcerską Akcję Znicz, której celem jest uzyskanie środków materialnych na śródroczną działalność drużyn i hufca.

Harcerska Akcja Znicz potrwa od 27. października (sobota) do 4 listopada (niedziela). Umundurowanych harcerzy sprzedających znicze będzie można spotkać pod łowickimi cmentarzami (Katedralnym i Emaus) oraz na cmentarzach w Bednarach, Nieborowie
i Kocierzewie. Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja pozarządowa nie otrzymuje wsparcia ze środków budżetu państwa, a jednym z możliwych rozwiązań do uzyskania środków materialnych jest m.in. prowadzenie przez młodzież harcerską „Akcji Znicz”.

W tym roku w ramach współpracy pomiędzy łowickim hufcem i Stowarzyszeniem Szarych Szeregów wśród zniczy znajdzie się także książka „Szare Szeregi w Łowiczu i powiecie łowickim”. Jest to jedna z kliku podjętych przez hufiec akcji mających propagować historię harcerstwa.

Ponadto w tym roku przez harcerzy organizowany jest nocny spacer po cmentarzach śladami instruktorów powiązanych z naszym miastem. Udział w nim mogą wziąć wszyscy harcerze i osoby zainteresowane historią łowickiego hufca- wstęp wolny, przy czym należy mieć ze sobą znicz, który będzie pozostawiony na jednym z odwiedzonych grobów. Warto również zaopatrzyć się w latarkę.

Spotkanie odbędzie się pod bramą główną Emaus o północy z soboty na niedzielę, zaś godzinę później pod bramą główną cmentarza katedralnego. Mile widziane osoby zmotoryzowane.

Spacer realizowany jest we współpracy z Kołem Przewodników PTTK w Łowiczu, które organizuje je od kilku lat- oczywiście poza nocną przechadzką kilka dni po Wszystkich Świętych organizowane będą jak co roku spacery dzienne.

Drużynada 2012

Dnia 25 września 2012 r. w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym odbyła się „Drużynada” czyli turniej sportowy na wesoło zorganizowany przez 27 Drużynę Starszoharcerską „Nin’hil” dla drużyn harcerskich z hufca Łowicz.

Celem turnieju było kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i
współzawodnictwa oraz dobra zabawa.

W turnieju wzięły udział następujące drużyny: „Ventus”, „Silva”, „Bezimienni”, „Nin,hil”. Każda z drużyn wystawiała 6 osobowe patrole- jeden lub dwa patrole z drużyny.
Harcerze rywalizowali w następujących konkurencjach: rzut piłką lekarską, rzut lotkami do
tarczy, rzut kaloszem, rzut do kosza w rękawicy bokserskiej, skok w dal z miejsca, żonglerka balonem, oraz rozwiązywali test dotyczący szkodliwości używek dla organizmu ludzkiego.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężył patrol ”Kruki” z drużyny „Nin’hil”, drugie patrol „Paki Laki” z „Silvy”, a trzecie z patrol z Ventusa.
Na wyróżnienie zasłużyli harcerze z drużyny „Bezimienni” Natalia Pruk i Miłosz Szcześniak.
W teście dotyczącym szkodliwości używek dla organizmu człowieka , najwięcej punktów
zdobyła Patrycja Nierobisz z „Silvy”.

Harcerze bawili się wspaniale, było dużo śmiechu, szczególnie podczas rzutów do kosza w
rękawicy bokserskiej i podciągania na drążku. Oprócz nagród, harcerze otrzymali drobne upominki. Nikt nie odjechał z Kocierzewa z „pustą ręką”

Praktyki w Głównej Kwaterze ZHP

Przez 2 tygodnie września Skarbnik Hufca Łowicz gościła w księgowości Głównej Kwatery ZHP w Warszawie. Wszystko za sprawą projektu wakacyjnych praktyk dla instruktorów harcerskich, zorganizowanych po raz pierwszy i jak już zapowiedział Druh hm.Krzysztof Budziński – zastępca Naczelnika ZHP – na pewno nie ostatni.

Do odbycia praktyk, bądź udziału w podobnych projektach GK gorąco zachęcam i polecam. Moje wyobrażenie pracy „jak w szwajcarskim zegarku” w ponurym, urzędniczym nastroju uległo diametralnej zmianie zaraz po wejściu do księgowości. Przyjazna, niemalże rodzinna atmosfera w GK przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Profesjonalizm połączony z serdecznością aż emanował, gdy codziennie rano wchodziłam do moich Druhen księgowych. Nie sposób nie wspomnieć o Druhnie Naczelnik hm.Małgorzacie Sinicy, która wielokrotnie wychodziła naprzeciw praktykantom, dbając o nasz komfort. Zarówno Druhna Naczelnik , Zastępca Naczelnika, jak i wszyscy pracujący w budynku zapewniali mnie oraz pozostałym praktykantom pozytywną atmosferę i atrakcje – poza spacerami, zwiedzaniem muzeów czy Łazienek, byłam na spektaklu w teatrze Buffo, odwiedziłam Sejm oraz zakamarki Muzeum Harcerstwa.

Podczas pobytu w Warszawie miałam okazję  poznać i pracować z najlepszymi. Rzadko się zdarza, aby w ramach praktyk faktycznie wykonywać czynności, jakie zamieszczone są w umowie. Nie mam kompetencji w innych obszarach, natomiast w księgowości GK jest to możliwe! Po przebrnięciu przez setki kartek z instrukcjami, regulaminami i polityką rachunkowości, dokonywałam archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej z lat ubiegłych oraz dekretowałam bieżącą. W ramach pracy z programem RAKS SQL księgowałam, uzgadniałam salda, sporządzałam rejestry, wystawiałam faktury. Zapoznałam się z deklaracjami VAT i wieloma innymi ciekawymi zagadnieniami stricte księgowymi J

Specjalne podziękowania kieruję w stronę fantastycznego zespołu, z jakim miałam zaszczyt pracować: Druhny Alicji TARKOWSKIEJ, Hanny OPASIŃSKIEJ, Marty KILJAN, Jadwigi MARCINIAK, Grażyny KOZAK, Doroty KOŁAKOWSKIEJ. Panie zawsze służyły fachową radą, wsparciem, no i poranną kawą.. tworząc w pracy atmosferę, jakiej życzę każdemu.

Szczególnie dziękuję Druhnie Ali, która wzięła mnie pod swoje skrzydła, za opiekę podczas praktyk i cenne wskazówki na przyszłość.

pwd.Aleksandra Klimczak
chwilowa księgowa GK 🙂