Zespoły

Hufcowe

Zespoły

Hufcowe

Przewodniczący: phm. Tomasz Fudała

Zastępca: hm. Jarosław Urbański

Sekretarz: hm. Teresa Gajek
e-mail: teressa.gajek@zhp.pl

Członkowie: hm. Aleksandra Klimczak, hm. Jerzy Garczarczyk

Przewodniczący: phm. Tomasz Fudała

Zastępca: hm. Jarosław Urbański

Sekretarz: hm. Teresa Gajek
e-mail: teressa.gajek@zhp.pl

Członkowie: hm. Aleksandra Klimczak, hm. Jerzy Garczarczyk

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030