Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych

aleksandra_klimczak

Przewodnicząca KSHiW Hufca Łowicz

hm. Aleksandra Klimczak HR

 

 

 

 

 

klimkiewicz

 

pwd. Magda Klimkiewicz HR

 

 

 

 

 

 

zdj

 

phm. Piotr Zakrzewski HR