JEDNOSTKI

Jednostki

Drużynowy: pwd. Zofia Domańska
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
piątek, godzina 17:00-19:00
Numer Kontaktowy:
600-988-015
e-mail:
zofia.domanska@zhp.net.pl

Drużynowa: pwd. Nadia Żak
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
piątek, 17:00-19:00
Numer Kontaktowy:
608-133-131
e-mail:
nadia.zak@zhp.net.pl

Drużynowa: pwd. Kinga Kacprowska
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
czwartek, godz. 17:00-19:00
Numer Kontaktowy:
501-925-348
e-mail:
kinga.kacprowska@zhp.net.pl


Drużynowy:
sam. Ewa Kosiorek
Miejsce zbiórek:
Siedziba Hufca, ul. Mostowa 4
Dzień i godzina:
sobota, 9:00-18:30 (z podziałem na zastępy)
Numer Kontaktowy:
506-678-683
e-mail:
ewa.kosiorek@zhp.net.pl

https://www.facebook.com/9.bialeorly


Drużynowa:
pwd. Gabriela Borowska
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
dzieci 10-letnie: piątek, 16.00-18.00, dzieci 11-letnie: sobota, 10:00-12:00
Numer Kontaktowy:
725-253-093
e-mail:
gabriela.borowska@zhp.net.pl


Drużynowa:
phm. Agata Blus
Miejsce i godzina zbiórek:
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Numer kontaktowy:
535-605-837
e-mail:
agata.blus@zhp.net.pl


Drużynowa:
Dorota Wiśniewska

Drużynowa: pwd. Zofia Domańska
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
piątek, godzina 17:00-19:00
Numer kontaktowy:
600 988 015
e-mail:
zofia.domanska@zhp.net.pl

Drużynowa: pwd. Nadia Żak
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
piątek, 17:00-19:00
Numer kontaktowy:
608 133 131
e-mail:
nadia.zak@zhp.net.pl

Drużynowa: pwd. Kinga Kacprowska
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
czwartek, godz. 17:00-19:00
Numer kontaktowy:
501 925 348
e-mail:
kinga.kacprowska@zhp.net.pl

Drużynowa: sam. Ewa Kosiorek
Miejsce zbiórek:
Siedziba Hufca, ul. Mostowa 4
Dzień i godzina:
sobota, 9:00-18:30 (z podziałem na zastępy)
Numer kontaktowy:
506 678 683
e-mail:
ewa.kosiorek@zhp.net.pl

Strona na Fb drużyny

Instagram drużyny

Drużynowa: pwd. Gabriela Borowska
Miejsce zbiórek:
al. Sienkiewicza 62 (dawne Gimnazjum nr 1)
Dzień i godzina:
dzieci 10-letnie: piątek, 16.00-18.00, dzieci 11-letnie: sobota, 10:00-12:00
Numer kontaktowy:
725-253-093
e-mail:
gabriela.borowska@zhp.net.pl

Drużynowa: phm. Agata Blus
Miejsce i godzina zbiórek:
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Numer kontaktowy:
535 605 837
e-mail:
agata.blus@zhp.net.pl

Strona na FB drużyny

Drużynowa: Dorota Wiśniewska

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030