Władze

Hufca Łowicz

Władze

Hufca Łowicz

Komendant
 hm. Katarzyna Kordecka
e-mail: katarzyna.kordecka@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 608 595 995


Członek komendy ds. wsparcia metodycznego i pracy z kadrą
phm. Agata Blus
e-mail: agata.blus@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 535 605 837


Skarbnik
pwd. Arkadiusz Sztajnert
e-mail: arkadiusz.sztajnert@zhp.pl
numer kontaktowy: 693 025 899


Członek komendy ds. programowych
pwd. Katarzyna Rześna
e-mail: katarzyna.szablowska@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 501 213 254


Członek komendy ds. promocji i wizerunku
pwd. Szymon Szaleniec
e-mail: szymon.szaleniec@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 603 136 544

Członek komendy ds. organizacyjnych
pwd. Dorota Blus
e-mail: dorota.blus@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 535 630 485

Przewodnicząca: hm. Teresa Gajek
e-mail: teressa.gajek@zhp.net.pl

Zastępca przewodniczącej: phm. Agnieszka Zimna

Członek: pwd. Kamila Urbaniak

Komendantka
 hm. Katarzyna Kordecka
e-mail: katarzyna.kordecka@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 608 595 995


Członek komendy ds. wsparcia metodycznego pracy z kadrą
phm. Agata Blus
e-mail: agata.blus@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 535 605 837


Skarbnik
pwd. Arkadiusz Sztajnert
e-mail: arkadiusz.sztajnert@zhp.pl
numer kontaktowy: 693 025 899


Członek komendy ds. programowych
pwd. Katarzyna Rześna
e-mail: katarzyna.szablowska@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 501 213 254


Członek komendy ds. promocji i wizerunku
pwd. Szymon Szaleniec
e-mail: szymon.szaleniec@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 603 136 544

Członek komendy ds. organizacyjnych
pwd. Dorota Blus
e-mail: dorota.blus@zhp.net.pl
numer kontaktowy: 535 630 485

Przewodnicząca: hm. Teresa Gajek
e-mail: teressa.gajek@zhp.net.pl

Zastępca przewodniczącej: phm. Agnieszka Zimna

Członek: pwd. Kamila Urbaniak

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030