Dyżury Komendy Hufca ZHP Łowicz odbywają się w siedzibie na ul. Mostowej 4 w godzinach 17:00-19:00 w każdą środę.

W ostatnim tygodniu miesiąca dyżury odbywają się w każdy piątek miesiąca.