Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Działając na podstawie Statutu ZHP oraz Ordynacji Wyborczej ZHP, Komenda Hufca ZHP Łowicz zwołuje na dzień 5 grudnia 2017r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca.

Obrady Zjazdu rozpoczną się o godz. 17:00 w siedzibie Hufca przy ul. Mostowej 4 w Łowiczu.
Lista instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze dostępna jest w zakładce: rozkazy Komendanta Hufca.

WAŻNA INFORMACJA

Niniejszym informuję wszystkich, którzy zdążyli przeczytać rozkaz L9/2017, że dokument ten – jako kompletnie nie uzgodniony ze mną – jest nieważny.

Jednocześnie informuję, że z dniem dzisiejszym druh Mateusz Kołaczyński stracił wszelkie uprawnienia administracyjne niniejszego serwisu, a także możliwość przyjmowania, wydawania bądź redagowania w imieniu Komendy Hufca ZHP Łowicz jakichkolwiek dokumentów.

Od tej pory wszelkie dokumenty kierowane do władz Hufca proszę wysyłać druhnie Katarzynie Kordeckiej.

Komendant Hufca ZHP Łowicz
hm. Michał Coral Kordecki HR

Zmarł ks. hm. Stefan Wysocki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 maja 2017 roku, w wieku 89 lat odszedł na wieczną wartę ks. prałat hm. Stefan Wysocki.

Od 1937 roku związany z Harcerstwem. Był członkiem naszego Hufca. W czasie II wojny światowej Stefan Wysocki był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem „Akcji Cyfra”. Działał w łowickiej konspiracji. Był kapelanem Szarych Szeregów (1980), harcmistrzem (1999); został Przewodniczącym Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2002) a także członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (2004).

W duszpasterstwie pracował przede wszystkim z młodzieżą szkolną i akademicką. Jako jeden z pierwszych rozpoczął wyjazdy w góry, spływy kajakowe – inicjatywy duszpasterskie o charakterze turystycznym.

Za różnorodną działalność został odznaczony wieloma medalami: Krzyżem Armii Krajowej (1984), Krzyżem Partyzanckim (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Pro Memoria (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008); uhonorowano go tytułami: Weterana Walk (1999), Zasłużonego dla Miasta Wesoła oraz Honorowego Obywatela Łowicza (2006); był również laureatem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (2007).

Pogrzeb księdza harcmistrza odbędzie się dnia 15.05.2017 roku w parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 10:30.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.