HALIZ

Zapraszamy na obóz zuchowy i harcerski !

 

Komenda Hufca ZHP Łowicz zaprasza na letni wypoczynek w Ośrodku Obozowym im. hm. Stanisława Szymańskiego w Wapienicy. Baza położona jest w Beskidzie Śląskim u stóp góry Szyndzielni w miejscu urokliwym i przyjaznym dla odwiedzających.
Czytaj dalej 

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Działając na podstawie Statutu ZHP oraz Ordynacji Wyborczej ZHP, Komenda Hufca ZHP Łowicz zwołuje na dzień 5 grudnia 2017r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca.

Obrady Zjazdu rozpoczną się o godz. 17:00 w siedzibie Hufca przy ul. Mostowej 4 w Łowiczu.
Lista instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze dostępna jest w zakładce: rozkazy Komendanta Hufca.

WAŻNA INFORMACJA

Niniejszym informuję wszystkich, którzy zdążyli przeczytać rozkaz L9/2017, że dokument ten – jako kompletnie nie uzgodniony ze mną – jest nieważny.

Jednocześnie informuję, że z dniem dzisiejszym druh Mateusz Kołaczyński stracił wszelkie uprawnienia administracyjne niniejszego serwisu, a także możliwość przyjmowania, wydawania bądź redagowania w imieniu Komendy Hufca ZHP Łowicz jakichkolwiek dokumentów.

Od tej pory wszelkie dokumenty kierowane do władz Hufca proszę wysyłać druhnie Katarzynie Kordeckiej.

Komendant Hufca ZHP Łowicz
hm. Michał Coral Kordecki HR

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznaj się z treścią klauzuli.